Verzakkingsklachten

Bij vrouwen kunnen naast plasklachten en ontlastingsklachten ook verzakkingsklachten optreden. Een verzakking (prolaps) betekent dat één of meer organen in het bekken van hun plaats zijn geraakt. En omdat ze onder invloed van de zwaartekracht staan zullen ze vrijwel altijd naar “beneden” zakken, dan heeft u dus een verzakking.

Een verzakking is niet gevaarlijk en hoeft ook vaak geen behandeling. Als er naast een verzakking ook klachten zijn met plassen of ontlasting dan kan het nodig zijn een ring te plaatsen of een operatie te doen.
Vaak zal ook voor- en na een operatie bekkenfysiotherapie gewenst zijn. Bekkenfysiotherapie om de functie van de bekkenbodem te verbeteren is bij een verzakking belangrijk. Na de operatie leert u hoe u dan op gecoördineerde wijze met uw bekkenbodem omgaat, vooral bij druk verhogende momenten in uw dagelijks leven.

De bekkenfysiotherapeut kan u ook terug verwijzen naar de huisarts met het advies om een bekkenbodem poli, bij u in de buurt, te consulteren.