VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE

Vergoedingen voor fysiotherapie?
Volwassenen Fysiotherapie kan worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check daarom uw polis hoeveel behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan kunt u de behandelingen zelf betalen.

Heeft u last van urine verlies en heeft u een verwijzing van huisarts of specialist dan heeft u recht op 9 behandelingen uit de basisverzekering. Deze behandeling zijn niet vrijgesteld van het eigen risico.

Volwassenen met chronische aandoening
Na de 20ste behandeling worden bij bepaalde (chronische) aandoeningen de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Zie de lijst op www.defysiotherapeut.com. De eerste 20 behandelingen worden veelal door de aanvullende verzekering vergoed of u kunt deze zelf betalen.

Kinderen tot 18 jaar
De eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het nodig is dan nog 9 extra behandelingen.

Kinderen tot 18 jaar met chronische aandoening volledige vergoeding voor de behandelingen van bepaalde (chronische) aandoeningen.

Betalingsvoorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie “de Hampoort”. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en bodemfit afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door bodemfit. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven
45 Intake, onderzoek en behandeling na screening
42 Intake, onderzoek en behandeling na verwijzing
62 Eenmalig fysiotherapeutisch Onderzoek op verwijzing van arts
45 Zitting bekkenfysiotherapie praktijk
45 Zitting kinderfysiotherapie
00 Echografie ter ondersteuning van e behandeling
52 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
15 Toeslag aan huis behandeling
10 Telefonisch consult
32 Kort rapport na verzoek om informatie
65 Lang rapport bijv. na letselschade
Kostprijs Verbandmiddel aangebracht door fysiotherapeut
00 Oefenzaal gebruik voor chronische patiënten in overleg met behandelend fysiotherapeut zonder begeleiding
15 Rol Cure tape
10 Rol (witte) tape
45 borg voor uitlenen Tens-apparaat